Conscious Warrior’s primære fokus er at mindske klimaaftrykket på sportstøj med konkrete cirkulære løsninger og teknologi under ordentlige, dokumenterede arbejdsforhold.

Vi vil være blandt de bedste til at levetidsforlænge produkter – især på produkter med kort levetid. 

Vi går ind for partnerskaber for forandring, og vi tilstræber innovative tiltag, som skal sprede inspirerende ringe i vandet. Gennem vores partnerskaber vil vi være medvirkende til at ændre den nuværende forbrugsadfærd fra lineær til cirkulær økonomi. 

Vores mål er Run for Zero – og derfor skal Conscious Warrior’s sportstøj bruges så meget som muligt og så længe som muligt  – ja, til det reelt er funktionelt udtjent. 

Run for Zero handler om Zero Waste, Zero Emissions, Zero Production. 

For at nå i mål, arbejder vi med en Caring & Sharing CSR strategi. 


CORPORATE SOCIAL + PRODUCT RESPONSIBILITY

CARING

Med Caring skal vi mindske forurening, brugen af naturens ressourcer og tekstilaffald.

Vi bruger naturligvis genanvendte materialer, men det er altid bedre at genbruge produkter fremfor at lave nyt.

Vi designer ud fra Eco-designprincipper, så tøjet nemmere kan blive genanvendt i End-of-Life-stadiet. 

Produktions- og brugsfasen udgør det største miljøaftryk, og er derfor vores absolut primære fokus.

Conscious Warrior løbetøj er derfor chippet, så vi nemt kan recirkulere tøjet og monitorere, om vi reelt gør en positiv forskel for klimaet.


Sharing

Sharing handler om at vi skal sikre, at løbetøjet bliver brugt så meget som muligt.

Tøjet skal cirkulere tilbage den samme bruger, men også mellem events og brugere.

Med mere end 20 års erfaring inden for produktudvikling og tekstildesign, har vi nøje udvalgt funktionelle kvaliteter, der er testet og tilpasset forskellige kroppe.

Tøjet skal være fedt design og af høj kvalitet, så manger gerne vil bruge det igen og igen.

VERDENSMÅL – VI ARBEJDER UD FRA

Direkte

SDG 12

Vi har ikke udnyttet klodens ressourcer bæredygtigt og brugt langt mere end vi egentligt har råd til. 

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Derfor er cirkularitet vigtigere end nogensinde før.

Vi skal sikre, at vores produkter forbruges bæredygtigt – og at vi fortsat bruger bæredygtige materialer til vores produkter.

Vi vil fortsat arbejde med en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i igennem hele vores produkters livscyklus.


Direkte

SDG 17

Derfor ser vi alle vores kunder som leverandører og producenter som samarbejdspartnere frem for noget andet.

Vi kan kun løse jordens miljømæssige kvaler sammen.

Ved at dele viden, erfaring og teknologi kan vi hjælpe hinanden med at løse en opgave, der til tider ser uløselig ud.

Vi mener alligevel at stærke relationer er endnu vigtigere for at forbedre mål og krav løbende. 

Det gør vi gennem ugentlige samtaler og halvårlige reviews af deres processer og forhold.


Indirekte

SDG 6

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, Derfor sørger vi for at være i tæt kontakt med alle vores fabrikker og leverandører for at sikre, at de igennem deres arbejde sørger for ikke at kontaminere gennem deres metier.

Indirekte

SDG 8.4 og 8.5

Vi sikrer os at arbejdsforholdene for alle vores medarbejdere lever op til internationale reglementer og love – og vores egen Code of Conduct.

Derudover sikrer vi, i takt med vores vækst,  at disse arbejdsforhold ikke forringes. 

GENBRUG FREMFOR GENANVENDELSE

Conscious Warrior handler om at træffe bevidste valg. Derfor har vi også tænkt på hele processen for at sikre hvordan vi kan gøre størst miljømæssig impact.

Fra fødsel med sporbarhed, til genanvendte materialer, til arbejdsforholdene på systuerne og til brug af produktet efter. 

Desværre er der endnu ikke en skalerbar løsning på genanvendelse af tekstiler, der bedre end at genbruge det. 

Det er i dag ressourcekrævende at genanvende tøj og infrastrukturen til det mangler at blive ordentligt etableret. Ved genanvendelse skal tøjet enten kemisk eller mekanisk behandles før, at det kan genanvendes til nye fibre. Herefter skal   fibrene indfarves, spindes, strikkes, syes osv. Det er tære både økonomisk og på miljøet.

Men så snart der er en god løsning på genanvendelse, har vi også designet CW tøj ud fra Eco-design-princip, så hele produktet kan genanvendes.

certifikater

Vi bruger certificerede samarbejdspartnere for at sikre at minimums krav er nået og/eller der er fokus på forbedringer.

PRODUCENTER
Vores fabrikker og produkter følger de internationale standarder for social ansvarlighed og kemikalierestriktioner. 

Det gør vi gennem ugentlige samtaler og halvårlige reviews af deres processer og forhold.


Code of conduct

Vores Code of Conduct bygger på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, børns rettigheder og forretningsprincipper af FN, ILO (international labour) og OECD guidelines.

Vores samarbejdspartnere skal som minimum leve op til dette kodeks. Samtidigt har etisk handel stor betydning for os, da vi mener at der skal ærlighed, fairness og gensidig forståelse og respekt til for at vi kan blive bedre og vi i fællesskab kan forbedre vores klodes tilstand.

producentsamarbejde

ANSVARLIGHED
For at vi altid kan levere ansvarlige produkter, er gode partnerskaber og tætte relationer med vores producenter nødvendig. 

PARTNERSKABER
Gode partnerskaber er af afgørende betydning, så vi kan få inspiration, præge og støtte til at blive bedre. 

Gennem stærke partnerskaber stræber Conscious Warrior efter at levere bæredygtige og miljømæssige muligheder. Partnerskaber med kunder, leverandører og på tværs af brancher.

PRODUCENTER
Vores fabrikker og produkter følger de internationale standarder for social ansvarlighed og kemikalierestriktioner. 

Samtidigt opfordrer vi altid vores partnere til at deltage i den grønne bølge og blive mere bæredygtige – mere ansvarlige – simpelthen bare mere bevidste.

 Det gør vi ved at være nysgerrige og skabe dialog.